Hizmetlerimiz

 • Toplantı Planlama, Koordinasyon ve Yönetimi

 • Kongre, Toplantı ve Fuar Merkezi Lokasyon Seçimi

 • Finansal Planlama ve Bütçe Yönetimi

 • Sponsorluk Çalışmaları

 • Konaklama Hizmetleri

 • Transfer Hizmetleri

 • Database Oluşturma

 • Organizasyon Sekretaryası

 • Web Sayfası Hizmetleri

 • Tüm Basılı Materyallerin Tasarım ve Uygulamaları

 • Bilimsel Sekretarya Hizmetleri

 • Sosyal Proğramların Organizasyonu

 • Kayıt, Enformasyon ve Bilişim Hizmetleri

 • Her türlü Teknik Ekipman Temini (ses, ışık, ofis araçları vs.) Teknik ve Personel Hizmetleri

 • Kongre, Toplantı Öncesi ve Sonrası Turistik Gezilerin Organizasyonu

 • Toplantı Sonrası Değerlendirme ve Sonuç Raporlarının Hazırlanması